Výzvy

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2020

Druhé poschodie Domu umenia je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Poskytuje priestor profesionálnym výtvarníkom a...

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2019

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2019...

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2018...

Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017.